Hjärt och lungräddning med defibrilator

Jag håller i HLR utbildningar för privatpersoner och företag. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort. Tidsåtgång ca 2 timmar beroende på kursform och antal deltagare. Jag har även kurser i HLR för barn och utbildar även HLR-instruktörer. Har du några frågor så tveka inte att höra av dig till mig.

Deltagare i HLR-utbildningen får lära sig att utföra:

  • HLR
  • Använda en hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Ha kännedom om handlingsplanen vid drunkning