Osteopati

Osteopati jobbar med helheten kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

Jag försöker skapa en så komplett bild av ditt hälsotillstånd som möjligt. Vid vårt möte sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering.

Medicinsk laserbehandling

Laserbehandling är en bra metod för att behandla olika typer av skador, inflammationer och svullnader till exempel kan den användas för att behandla löparknä, artros och diskbråck med mera. Behandlingen är helt smärtfri och kan med fördel användas efter en operation och vid akuta skador för att hjälpa läkningsprocessen. Den är också ett bra komplement till övriga behandlingar av skador, smärta och svullnad.

Fördelar

Inflammationsmodulerande, Smärtlindrande, Minskar svullnad, Påskyndar läkning, Användas på akuta skador, Användas på långvariga och svårbehandlade besvär, Riskfritt

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling, tryckvågsbehandling eller shockwave therapy är en beprövad metod för att behandla en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler. Stötvågsapparaten genererar tryckvågor som bearbetar den skadade vävnaden. Stötvågsbehandling ökar metabolisk aktivitet i cellen, ger ökad blodcirkulation och ökad vävnadsåterbyggnad samt leder till minskad smärta.

Användningsområdena är många men några exempel på vanliga behandlingsområden är, problem och smärta med muskelfästen i axlar, knän, tennisarmbåge, tendinos, hälsporre, m.m.