Osteopati

Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt. Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering.

Medicinsk laserbehandling

Laserbehandling är en bra metod för att behandla olika typer av skador, inflammationer och svullnader till exempel kan den användas för att behandla löparknä, artros och diskbråck med mera. Behandlingen är helt smärtfri och kan med fördel användas efter en operation och vid akuta skador för att hjälpa läkningsprocessen. Den är också ett bra komplement till övriga behandlingar av skador, smärta och svullnad.

Fördelar

 • Inflammationsmodulerande
 • Smärtlindrande
 • Minskar svullnad
 • Påskyndar läkning
 • Användas på akuta skador
 • Användas på långvariga och svårbehandlade besvär
 • Riskfritt

Huvud/ansikte

 • Käkledssmärta
 • Trigeminusneuralgi

Nacke

 • Långvarig nackvärk och nacksmärta
 • Diskbråck med utstrålningar
 • Whiplash
 • Artros

HÖFT

 • Trokanterit
 • Adduktortendinopati– ljumskbesvär
 • Tendinos
 • Artros

ARMBÅGE

 • Lateral epikondylalgi – tennisarmbåge
 • Medial epikondylalgi – golfarmbåge
 • Bursit – bicepsbursit, studentarmbåge
 • Artros

Hand

 • Fingerledsartroser
 • Tenosynoviter ex. de Quervain
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Finger och handledsartroser

FOT OCH UNDERBEN

 • Hälsenseproblem– akillestendinopati
 • Plantarfascit/hälsporre/hälkuddesyndrom – Hälsmärta
 • Benhinneinflammation – Medialt tibiasyndrom
 • Muskel- och senbristningar
 • Artros

Ländrygg

 • Långvarig ländryggsmärta
 • Diskbråck
 • Artroser
 • Spinal stenos

AXEL

 • Impingement/bursit
 • Frozen shoulder/artrit
 • Artros
 • Tendinopatier i rotatorkuffen
 • Rotatorkuffskador/partiella rupturer

KNÄ

 • Tendinopatier
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Skador på sidoligamenten(MCL/LCL)
 • Artros
 • Meniskbesvär